Udokumentowanie i wdrożenie wewnętrznych polityk i procedur zapewnia harmonijną komunikację i organizację skutecznego procesu przetwarzania danych osobowych w organizacji. W nowym systemie prawnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych administrator danych w większości obszarów dowolnie może kształtować i opisywać rozwiązania dotyczące przyjętych zasad i procedur przetwarzania.

Korzystając z naszych usług zyskasz profesjonalne konsultacje w zakresie wymaganej dokumentacji.

Przykładowe dokumenty, dzięki którym ochrona danych osobowych będzie zgodna z wymaganiami prawnymi i potrzebami organizacji:

  • polityka ochrony danych;
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
  • rejestr czynności przetwarzania danych;
  • analiza ryzyka przetwarzanych danych osobowych;
  • klauzule informacyjne administratora;
  • instrukcja zgłaszania naruszeń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • inne instrukcje, polityki, procedury, wewnętrzne regulacje.