Audyt zgodności z RODO przebiega dwuetapowo:

I etap: Analiza aktualnego stanu wdrożenia ochrony danych w organizacji:

 • identyfikacja wymagań prawnych i informatycznych;
 • inwentaryzacja środków ochrony danych osobowych - audyt aktywów, zagrożeń;
 • analiza dostępnej dokumentacji ochrony danych osobowych;
 • analiza wstępna ryzyka zgodnie z RODO;
 • raport z audytu – rekomendacje i zalecenia;
 • plan wdrożenia zawierający wybrane rodzaje zabezpieczeń (organizacyjnych, fizycznych, informatycznych) w celu optymalnej ochrony przetwarzania danych zgodnie z wymogami RODO.

II etap: Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO oraz specyfiką organizacji:

 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (RCPD);
 • politykę ochrony danych;
 • instrukcję zarządzania systemem informatycznym;
 • udokumentowaną analizę ryzyka;
 • wewnętrzne instrukcje, procedury, wytyczne regulujące ochronę danych osobowych, inne szczegółowe dokumenty i załączniki (ewidencje, oświadczenia, upoważnienia, umowy powierzenia danych i inne, które będą niezbędne do działania organizacji, zgodnie z wymogami RODO);
 • przeszkolenie personelu z zakresu ochrony danych osobowych.