IV Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie odbyło się w dniach 26-27 sierpnia 2019 r.